<div>სეიფგარდის ანტიბაქტერიული თხევადი საპონი, ლავანდის სურნელით იცავს კანის ზედაპირს მიკრობებისგან, დაბანის შემდეგაც კი. არ აღიზიანებს და ატენიანებს კანს.<br><br></div><h1>მოცულობა: 225 მლ</h1>

სეიფგარდი თხევადი საპონი

სეიფგარდი თხევადი საპონი <div>სეიფგარდის ანტიბაქტერიული თხევადი საპონი, ლავანდის სურნელით იცავს კანის ზედაპირს მიკრობებისგან, დაბანის შემდეგაც კი. არ აღიზიანებს და ატენიანებს კანს.<br><br></div><h1>მოცულობა: 225 მლ</h1>

₾ 8.40

სეიფგარდის ანტიბაქტერიული თხევადი საპონი, ლავანდის სურნელით იცავს კანის ზედაპირს მიკრობებისგან, დაბანის შემდეგაც კი. არ აღიზიანებს და ატენიანებს კანს.

მოცულობა: 225 მლ

მარაგშია