ჩვენს შესახებ

კომპანია ოფის ჯგუფი უზრუნველყოფს საოფისე საკანცელარიო და ქიმიური საშუალებების გაყიდვა-მიწოდებას საქართველოს მასშტაბით.